Fysiotherapie Bergweg

Bergweg 243b Rotterdam
010 466 7952
Maandag - Zaterdag

Valpreventie

Volgens VeiligheidNL beland er elke vijf minuten iemand op de spoedeisende hulp na een val. Valpreventie of valtraining wordt vaak ingezet bij ouderen (vanaf 65 jaar). Zij hebben namelijk een verhoogt risico om te vallen. Uit onderzoek blijkt dat valtraining erg effectief is. De afname van het aantal val incidenten ligt rond de 61% en ook is er een valangst vermindering van 37%. Valpreventie is onwijs effectief! 

Vallen kan een enorm effect hebben op het dagelijks leven van ouderen. Ongeveer één op de drie ouderen valt jaarlijks één of meerdere keren per jaar. Vallen als oudere heeft vaak grotere gevolgen dan toen u nog jong was. U kunt sneller iets breken zoals uw heup of pols. Ook loopt u risico om een hoofdwond of hersenschade op te lopen.  

Lichamelijke of geestelijke oorzaken zoals duizeligheid, slechte mobiliteit, zichtproblemen en angst om te vallen kunnen ervoor zorgen dat u valt. Naast deze oorzaken kan een val ook veroorzaakt worden door externe factoren zoals loophulpmiddelen, schoeisel, oneffen vloeren en kleden.   

De fysiotherapeut kunt u helpen bij het voorkomen van een val en hoe u kunt handelen als u toch even het evenwicht verliest.  

Er wordt gekeken hoe hoog uw valrisico is door middel van een valanalyse. Daar wordt het behandelplan op aangepast. U kunt zowel een persoonlijk valpreventieprogramma volgen als in een groep.  

Valpreventieprogramma; "In Balans"

In Balans is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Tijdens In Balans gaan ouderen in een groep, en onder begeleiding van de fysiotherapeut aan de slag om de kans op een val zo klein mogelijk te maken. 

Doel  

Voorkomen van valongevallen door ouderen bewuster te maken van risicofactoren en hun balans, conditie en zelfvertrouwen te verbeteren.

Aanpak

Valpreventieprogramma gericht op zowel de bewustwording van risicofactoren als het verbeteren van balans, mobiliteit, conditie en zelfvertrouwen. 

Inhoud van het programma

In Balans bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma. Het is een groepstraining en duurt veertien weken. Het programma bestaat uit:

· een informatiebijeenkomst (1,5 uur)

· drie cursusbijeenkomsten (1 keer per week, 2 uur per bijeenkomst)

· tien weken trainingsbijeenkomsten (2 keer per week een training van 1 uur).

· twee keer 1 uur functionele testjes na de training, 1 keer aan het begin en 1 keer aan het einde van het programma

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige oefeningen, tests en informatie over bewegen, evenwicht en valrisico. De trainingsbijeenkomsten bestaan uit oefeningen op basis van tai chi en zijn gericht op het verbeteren van fitheid, evenwicht en spierkracht.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten van In Balans hangen af van de grootte van de groep, de locatie, de uitvoerders en de catering, zoals een kopje koffie of thee na afloop. Sommige zorgverzekeraars vergoeden In Balans (voor een deel) vanuit het aanvullend pakket. Dit kan je controleren in de poliswaarden (met de zoektermen valpreventie, cursussen, preventie, gezondheid) of bellen met de klantenservice. 

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.  

Meer informatie: https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/balans