Specialisaties

De fysiotherapeut: de specialist in menselijk bewegen

De fysiotherapeut is de bewegingsdeskundige bij uitstek als het gaat over menselijk bewegen. Hij helpt cliënten die in het dagelijks leven last ervaren met bewegen. Dit kunnen mensen zijn van jong tot oud en met al dan niet sportgerelateerde blessures. Vaak is het pijn waar mensen primair over klagen. Maar ook klachten als het beperkt zijn of voelen in het bewegen, het gevoel van stram- of stijfheid en verkramping zijn veelgehoorde klachten.

Naast Fysiotherapie heeft de fysiotherapeut tegenwoordige diverse andere specialisaties tot zijn of haar beschikking om u te helpen.

Bewegingsvrijheid vergroten en pijn voorkomen

Samen met de fysiotherapeut wordt er een analyse gemaakt van uw gezondheidsprobleem met een hierbij passend behandelplan. Het verbeteren van de bewegingsvrijheid van mensen is vaak het doel dat op velerlei wijzen gerealiseerd kan worden. De fysiotherapeut zet ook zijn deskundigheid in voor preventie. Zo wordt bij iedere cliënt ook aandacht geschonken aan zelfredzaamheid en wordt daarop een beroep gedaan in het kader van (secundaire) preventie.

Bevorderen van uw gezondheid

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen: de fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. De fysiotherapeutische hulp richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen. Het doel daarbij is het bevorderen van de gezondheid, zodat cliënten zich goed kunnen bewegen en participeren in de samenleving.

 

Samen werken aan uw herstel

Het hulpverleningsproces van de fysiotherapeut is onder meer gericht op het menselijk (afwijkend) bewegen en beoogt de kwaliteit van leven te vergroten dan wel te behouden door functies, activiteiten en participatie te bevorderen en door invloed uit te oefenen op persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Daartoe werkt de fysiotherapeut samen met de patiënt aan het herstel van en leren omgaan met zijn gezondheid in dagelijkse situaties.

Veel aandacht voor preventie

De fysiotherapeut richt zich op het menselijk bewegen, geplaatst in de context van het gezond functioneren. Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de patiënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn.