Fysiotherapie Bergweg

Bergweg 243b Rotterdam
010 466 7952
Maandag - Zaterdag

Psychosomatisch fysiotherapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans op lichamelijk, psychisch als sociaal niveau. Deze klachten hebben vaak te maken met spanning, stress, trauma, angst, depressie of onbegrepen lichamelijke klachten. 

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in: 

– Vermoeidheid 

– Onbegrepen pijnklachten 

– Duizeligheid en hoofdpijn  

– Spier- en gewrichtspijn 

– Benauwdheid 

– Hartkloppingen of druk op de borst 

Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneer.  

Denk hierbij aan: 

–       hoog ervaren werkdruk 

–       conflicten 

–       emotionele gebeurtenissen 

–       relationele problemen 

–       verlies van dierbaren 

–       ernstige ziekteprocessen 

Behandeling

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Zij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden.  

Allereerst zal er in onze praktijk een gesprek en een onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden gezamenlijk de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Eigen inzet en inbreng zijn zeer belangrijk in het herstel- en veranderingsproces.  

Het doel van de behandeling kan zijn:

– Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en de factoren die de klachten in stand houden. 

– Leren ontspannen en bewust worden van ademhaling. 

– Oefeningen doen om langzamerhand lichamelijk meer aan te kunnen. 

– Lichaamsbewustwording. 

– Zorgen dat iemand zijn eigen grenzen leert aanvoelen en respecteren (zowel lichamelijk als psychisch). 

– Inzicht krijgen in hoe iemand in het dagelijks leven omgaat met zijn klachten. 

– Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten. 

– Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt. 

Het complexe karakter van psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en/of andere disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Dit wordt met u besproken.