Fysiotherapie Bergweg

Bergweg 243b Rotterdam
010 466 7952
Maandag - Zaterdag

Plasklachten

Problemen met het plassen komen veel voor en kunnen erg hinderlijk en beperkend zijn. Met bekkenfysiotherapie kunnen veel plasklachten worden verholpen of verminderd. Plasklachten kunnen voorkomen bij mannen en vrouwen van alle leeftijden. Er zijn veel verschillende soorten plasklachten zoals het niet goed op gang komen van de plas, verandering van plasstraal, traag uitplassen, niet goed uitplassen en/of nadruppelen, verlies van urine of een hoge frequentie van plassen. Klachten bij het plassen kunnen onder meer worden veroorzaakt door bijvoorbeeld operaties in het onderbuik gebied, bevallingen, verkeerd gebruik, verkramping of verminderde kracht van de bekkenbodemspieren. Ook verkeerd drink en/of toiletgedrag, stress, nervositeit, hormonale veranderingen, veelvuldig hoge druk in de buik en overgewicht kunnen een rol spelen.

Urge-incontinentie

Urge-incontinentie wordt ook wel aandrangincontinentie genoemd. Hierbij komt de aandrang om te plassen plotseling op, is moeilijk te onderdrukken en er moet snel gehoor aan worden gegeven. Soms lukt het dan niet om het plassen voldoende uit te stellen en is er al urineverlies voordat het toilet is bereikt. Ook kan er sprake zijn van sterke aandrang terwijl er vervolgens maar een kleine hoeveelheid wordt geplast. Personen met urge incontinentie blijven graag in de buurt van een toilet of weten deze precies te vinden.

Stress-incontinentie

Stress-incontinentie wordt ook wel inspanningsincontinentie genoemd. Dat betekent dat er sprake is van urineverlies bij drukverhogende momenten. Stressincontinentie treedt met name op bij hoesten, lachen, springen en dergelijke en gaat over het algemeen niet gepaard met een sterke aandrang.

Blaasontsteking

Een blaasontsteking of urineweginfectie is een ontsteking van de binnenkant van de blaas die wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën blijken meestal afkomstig te zijn uit de darmflora. Vrouwen hebben vaker last van blaasontstekingen dan mannen. Als er een paar maal een blaasontsteking is geweest kan er het gevoel van een blaasontsteking (blijven) bestaan zonder dat er een daadwerkelijke ontsteking aanwezig is Als blaasontstekingen steeds terugkeren, antibiotica niet altijd meer helpt of het gevoel van een blaasontsteking aanhoudt, kan er onder meer gekeken worden naar de toilethouding, drinkgedrag, en het functioneren van de bekkenbodemspieren.

Hoge plasfrequentie

Er is sprake is van vele malen op een dag aandrang en vervolgens wordt er meestal maar een kleine hoeveelheid geplast. Soms is hierbij ook sprake van urineverlies. De blaas is dan overactief. Regelmatig is dan ook een bijna continue gevoel van aandrang. Het voelt alsof de blaas fors gevuld is maar als men dan naar de toilet gaat, volgt er maar een (heel) kleine plas.

Zwakke straal

Bij het plassen is er een slappe straal, het duurt vaak ook lang om uit te plassen. Een zwakke straal tijdens het plassen kan onder andere veroorzaakt worden door een verzakking, verkrampte bekkenbodem, mee persen bij het plassen of een vergrote prostaat.