Manuele therapie

Manuele therapie

 

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut een driejarige master voor manuele therapie heeft gevolgd. Een Master Manueel Therapeut heeft extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostiek, therapie en manuele- en communicatieve vaardigheden. Daarmee heeft diegene extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door de gespecialiseerde opleiding is de manueeltherapeut beter in staat om de oorzaak van gecompliceerde klachten te beoordelen. Zo kan de manueel therapeut voor elke patiënt een oplossing op maat voorstellen.

 

Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft als gevolg veranderingen in houding. Tijdens manuele therapie focust de therapeut daarom op het lichaam als één geheel. Daar wordt mee bedoeld, dat de oorzaak van de pijn die jij ervaart misschien wel op een hele andere plek in het lichaam zit dan de plek waar jij pijn ervaart omdat je je houding hebt aangepast gedurende de tijd. Het doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn alsook het verbeteren van de vaardigheden in de dagelijkse activiteiten, het werk en in de sport. De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen te verbeteren. Dit worden mobilisaties genoemd eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. 

Voorbeelden van klachten:

  • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • Duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
  • Houding gerelateerde klachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er dus duidelijkheid over de verdere behandeling.