Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voeg je koptekst hier toe

Reglement klachtenregeling fysiotherapie. In dit reglement wordt verstaan onder:

  • Praktijkcontactpersoon
    Mw. C. Roest. Zij is de eerste contactpersoon bij klachten over de zorgaanbieder.
  • KNGF
    Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
  • Klachtenfunctionaris
    De klachtenfunctionaris bij het KNGF.

Samenstelling en taak

De contactpersoon van Fysiotherapie Bergweg is de eerste persoon bij wie de klager de betreffende klacht kan neerleggen. Deze contactpersoon zal samen met de klager onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing voor de klacht te komen.

De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF. De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Zorgaanbieder cliënt

De bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie cliënten/patiënten.