Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen ontwikkelen zich door te bewegen en te spelen. Zij leren via hun zintuigen hun omgeving waar te nemen en leren vaardigheden aan om deze omgeving te beïnvloeden. Middels vallen en opstaan ontwikkeld een kind zich van rollen, tijgeren, kruipen, staan, lopen naar fietsen en andere kind specifieke vaardigheden. Voor sommige kinderen is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Als een kind na veel oefenmomenten de vaardigheid niet onder de knie krijgt of als er een andere reden is waarom een kind beperkt is in zijn of haar bewegen dan kan een kinderfysiotherapeut behulpzaam zijn.

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Middels kennis van de motorische ontwikkeling, pedagogische vaardigheden en kennis van kind specifieke ziekten en aandoeningen helpen wij het gezondheidsprobleem in kaart te brengen. Ieder kind is uniek, leert en ontwikkeld zich op een eigen manier. Wij vinden het daarom belangrijk om de behandeling aan te passen aan het kind en hetgeen wat uw kind wilt bereiken.

Kinderfysiotherapie bij 0-2 jaar

Een veel gezien probleem bij zuigelingen is een voorkeurshouding en / of afplatting van de schedel. De schedel groeit naar de richting waar geen druk is, als veel naar één kant gekeken wordt kan een afplatting ontstaan. Starten met kinderfysiotherapie vóór drie maanden geeft een goede prognose voor de schedelvorm, omdat de schedel tot zes maanden de meeste groei doormaakt.

Indicaties 0-2 jaar:

 • Voorkeurshouding (hoofd merendeel van de tijd naar links of rechts gedraaid)
 • Afplatting van de schedel, bijvoorbeeld ten gevolge van een voorkeurshouding
 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Billenschuiven
 • Tenenlopen
 • Prematuur/ dysmatuur (te vroeg, te klein geboren)
 • Overstrekken (bijvoorbeeld als gevolg van reflux of overmatig huilen)
 • Hoge/ lage spierspanning
 • Orthopedische aandoeningen (zuigelingenscoliose, klompvoet)
 • Syndroom van down
 • Neurologische letsel (plexus brachialis, Cerebrale parese, spina bifida)
 

Behandeling

Bij jonge kinderen (0-2 jaar) hebben wij de voorkeur om aan huis te behandelen. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of kinderarts nodig. Het is ook mogelijk om in de praktijk te behandelen. Hiervoor kunt u zonder verwijzing bij ons komen.

Eénmalig consult

Het kan zijn dat u als ouder vragen heeft of twijfelt over de motorische ontwikkeling van uw kind. U kunt dan voor uw kind een consultaanvraag doen voor eenmalig onderzoek. Dit kan zonder verwijzing van de arts en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Na het onderzoek vind een gesprek plaats met eventuele adviezen.

Kinderfysiotherapie bij 2-18 jaar

Behandelingsindicaties voor kinderen van 2-18 jaar zijn:

 • Achterstand in grof motorische vaardigheden (veel vallen, angstig in bewegen, kind specifieke activiteiten zoals leren fietsen, balvaardigheid, klimmen en klauteren, rennen, huppelen en hinkelen)
 • Afwijkend looppatroon: tenen lopen, asymmetrisch looppatroon
 • Achterstand in de fijne motoriek (schrijfproblemen, knopen open en dicht maken, aan en uitkleden, boterham smeren, glas drinken inschenken, knippen)
 • Onhandige motoriek (bijvoorbeeld als gevolg van DCD)
 • Orthopedische problemen (houding gerelateerde problemen zoals de knie/voetenstand en scoliose, pijnklachten aan de rug, knie, heup of enkel).
 • Sportblessures
 • Astma of andere ademhalingsproblemen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Revalidatie na een operatie
 • Neurologische problemen (centraal en perifeer)
 • Chronische pijnklachten

Tijdens de behandeling gaan wij uit van principes die het motorisch leren van uw kind stimuleert. Als uw kind een eigen manier vind om een beweging uit te voeren kan hij deze ook gemakkelijker toepassen in situaties van school, met vriendjes of op de sportvereniging. Een vaardigheid kan bijvoorbeeld worden aangeleerd door middel van metaforen (beeldspraak), waarin veel aspecten over een beweging zijn samengevat. Een ander leerprincipe is het differentieel leren, door de bewegingsuitvoering sterk te laten variëren moet uw kind zelf oplossingen bedenken, welke beter beklijven dan oplossingen die door de omgeving zijn bedacht. Tijdens dit proces stimuleren we het foutloos leren, hierdoor wordt uw kind gestimuleerd om beter te presteren (ook onder druk).